Online{2022] Tội Nghiệp Bạn Tiếng Anh Là Gì {Gratuit}

Tội Nghiệp Bạn Tiếng Anh Là Gì. “i am used khổng lồ be your goat.”. Tôi cực kỳ yêu cô ấy, tuy thế shop chúng tôi vẫn chia tay rồi.

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì, Nghề Nghiệp Trong Tiếng Anh
Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì, Nghề Nghiệp Trong Tiếng Anh from thienmaonline.vn

Dịch từ tội danh sang tiếng anh. Bài học hôm nay chúng ta hãy thử sức với từ vựng “poor you” trong tiếng anh nhé! Cô ta có giọng pháp, cô ta chắc hẳn là chuyên gia ngoại tình.

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì, Nghề Nghiệp Trong Tiếng Anh

To have/take pity on somebody; Nếu bạn đang suy nghĩ. To feel sorry for somebody. Thông tin chi tiết từ vựng.

More articles :