Online{2022] Giám Sát Viên Xây Dựng Tiếng Anh Là Gì {Gratuit}

Giám Sát Viên Xây Dựng Tiếng Anh Là Gì. Ngành xây dựng chỉ là tên gọi chung về lĩnh vực xây dựng, trong ngành xây dựng còn có rất nhiều nghề nhỏ, nghề ngách khác nhau. Đây là một trong những thuật ngữ chuyên ngành xây dựng nếu bạn đang hành nghề thì những thuật

Tư vấn giám sát tiếng Anh là gì? Mô tả công việc tư vấn giám sát
Tư vấn giám sát tiếng Anh là gì? Mô tả công việc tư vấn giám sát from timviec365.vn

Giám sát xây dựng hay còn gọi là giám sát thi công, giám sát công trình. Vậy khi ghép hai từ thì tư vấn giám sát tiếng anh đó là supervision consultant. Đây là trong số những vị trí đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng là người chịu nghĩa vụ và nhiệm vụ trong quá trình tư vấn, thống kê giám sát và đo lường và xây dựng khu công trình.

Tư vấn giám sát tiếng Anh là gì? Mô tả công việc tư vấn giám sát

Bạn có biết kỹ sư xây dựng tiếng anh là gì không? Trắc đạt viên, khảo sát viên. Ngành xây dựng chỉ là tên gọi chung về lĩnh vực xây dựng, trong ngành xây dựng còn có rất nhiều nghề nhỏ, nghề ngách khác nhau. Ngành xây dựng chỉ là tên gọi chung về lĩnh vực xây dựng, trong ngành xây dựng còn có rất nhiều nghề nhỏ, nghề ngách khác nhau.

More articles :