Online{2022] Giám Sát Viên Tiếng Anh Là Gì {Gratuit}

Giám Sát Viên Tiếng Anh Là Gì. Họ là những người hỗ trợ người quản lý thực hiện các công việc giám sát, theo dõi và điều phối những hoạt động diễn ra trong phạm vi quản lý của mình. Mô tả công việc cụ thể của nhân viên giám sát chất lượng:

Chi phí Thực của Giám sát Nhân viên là gì?
Chi phí Thực của Giám sát Nhân viên là gì? from ketoanmvb.com

Download từ điển thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành pdf. Qua nội dung trên, chúng ta đã hiểu được ban kiểm soát tiếng anh là gì, vậy doanh nghiệp có bắt buộc thành lập ban kiểm soát không. Tư vấn giám sát trong tiếng anh nghĩa là supervision consultants.

Chi phí Thực của Giám sát Nhân viên là gì?

Giám đốc bán hàng trong khu vực được điện thoại tư vấn là regional sale manager, giám đốc bán hàng vùng marketing, gọi là area sales manager. Một số từ tương ứng với giám sát tiếng anh là gì? Giám sát viên hải quan đó là: (1) the supervisor supervises and manages the staff.

More articles :