Online{2022] Bị Ói Tiếng Anh {Gratuit}

Bị Ói Tiếng Anh. Trong tiếng anh, ói được gọi là vomit và retch. Hiển thị các bản dịch được tạo bằng thuật toán.

Từ vựng tiếng Anh về Trái cây Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh
Từ vựng tiếng Anh về Trái cây Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh from leerit.com

Three ships in the lower right are caught in the smoke of battle. Ói trong tiếng anh là gì? The software can be buggy at times but usually works quite well.

Từ vựng tiếng Anh về Trái cây Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh

Tra từ 'bị' trong từ điển tiếng anh miễn phí và các bản dịch anh khác. Tra từ 'bị lừa' trong từ điển tiếng anh miễn phí và các bản dịch anh khác. Ứng dụng chẩn đoán bị lỗi. “spoil” khi làm động từ có nghĩa là “làm hỏng”, thức ăn biến chất bị hỏng có thể nói “the food is spoilt”.

More articles :